Ondřej DANIEL - Jan LOMÍČEK

Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. IN: Forum Historiae, roč. 1, č. 1., 2013.
Typ: studie