Zuzana PAULUSOVÁ

Život s televizí: Role a místo televize v každodenním životě vybraných seniorek. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text