úterý 20. března 2018, 19:30, Café Lajka, U Akademie 11, Praha 7

Blízká setkání třetího druhu: Etnografické přehlídky a exotika v Praze kolem roku 1900 – Filip Herza

Dny se prodlužují, noci se zkracují. Pražští Apači podnikají stále troufalejší přepadení poštovních vozů a tramvají v okrajových částech Vinohrad. Buršové osnují pomstu. Parník Slavia se potápí u břehů Střeleckého ostrova za přihlížení skupiny dahomejských amazonek. Tyfus řádí. Náčelníkův syn Čerwuiš se učí česky. Farářův syn Bedřich se učí chetitsky. Tyfus zabíjí Samojedy, následně propuká africká horečka. Hygienici vyrážejí na průzkum nouzových kolonií. Přijíždí William Cody alias Buffalo Bill. Joe Hloucha vyprodá celý náklad Sakury ve vichřici a poprvé se vydává na cestu do Japonska. Přijíždí František Josef I. a přijíždí náčelnice Gumma. Zakládají se feriální osady. Na pražském výstavišti se narodí chlapec Praha Ali. Objevuje se Marietta, dcera lesů. Tyfus zabíjí Samojedy, Čechy, Němce i Dahomejce. Doktor Matiegka projíždí po hlavní třídě s nákladem lebek.

O konfrontacích obyvatel Prahy s „profesionálními divochy“ na přelomu 19. a 20. století promluví Mgr. Filip Herza z katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK.