12. 10. 2021, 19:00, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, místnost 3D, přes dvůr kavárny a pak do 3. patra

Hmota dinosaura 2021

Dinosauři se vyvíjeli několik desítek milionů let, nicméně tolik jejich exemplářů jako v posledních dvaceti letech na Zemi nikdy nebylo. Ač se těžce stanoví přesná doba, podoba a teritorium jejich života, o to jistější je jejich mnohovrstevnatá přítomnost v měnícím se tekutém světě 21. století.

> Zastavte se v Kampusu Hybernská nebo na Facebooku. <

Fantazie plynoucí z přílišné časoprostorové vzdálenosti jejich reálné existence dala současným dinosauřím podobám doby dostatku a volby nejen křídla, ale i lidské vlastnosti a generační identitu. Dobráky i zlosyny spojují příběhy obsažené v plastových figurkách brachiosaurů a tyranosaurů, důkazy mateřství a sociální darwinismus přináší oviraptoři v dinoparcích i střízlivější muzejní expozice. Vše na pravou míru pak uvádějí náčrty a modely spojené s nejnovějšími vědeckými teoriemi, tak dobře prodatelnými do médií, senzačních informací chtivému konzumentovi.

Zhmotnělými představami pravěkých ještěrů, jejich tvůrci i sondou do světa některých skupin konzumentů pravěkých fosilií současnosti se pokusí rozpoutat diskusi v úvodní přednášce Roku dinosaurů Centra pro studium populární kultury jeho předseda Tomáš Kavka.

Více k letošnímu cyklu zde.