12. 4. 2022, 19:15, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, místnost 3D, přes dvůr kavárny a pak do 3. patra

Konec světa a jeho zmrtvýchvstání: Dinosauři ve světle společenskovědní, humanitní a umělecké reflexe

Přednášky a projekce v rámci Roku dinosaurů CSPK ukázaly některá z témat, v nichž dinosauři vstupují do našeho porozumění světu více než 65 milionů let po jejich vyhynutí. Renesance dinosaurů na konci 60. let 20. století posunula jejich vnímání od představ o těžkopádných, právem vyhynulých hloupých tvorů k teplokrevným, inteligentním a sociálně žijícím zvířatům.

Život takových tvorů je možné nově narativně zpracovat a vypointovat i tragikou jejich náhlého konce. Konce, který by mohl potkat i lidstvo.

V rámci panelové diskuze se podíváme na přínos a podobu těchto příběhů i dinosaurů obecněji, a to jak z pohledu humanitních a společenských věd, tak prizmatem umění. Diskuze se za CSPK zúčastní Karel Šima, Petr Gibas, Blanka Nyklová a Daria Gosteva a Alexandra Ratajová zastupující kolektiv Dinopery, uměleckého projektu, který zdvihl hozenou dinosauří rukavici.