Možnosti a limity dokumentace současnosti českého sportu, tělesné výchovy a olympismu, Jan Lomíček, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia, r. 71, 2017, č. 3-4

pdf