Jakub MACHEK

Zprostředkovaná paměť města: Pražský Illustrovaný Kurýr. IN: M. Ferencová – J. Nosková a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. Etnologický ústav AV ČR a Ústav etnológie SAV, 2009, s.67-99.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva. IN: P. Kladiwa – A. Zářický (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s.103-113.
Typ: studie 

Michal JAREŠ

Krvavý masopust oregonský aneb Svět „amerického“ detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. IN: K. Bláhová - V. Petrbok (eds.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia a KLP – Koniasch Latin Press, 2008, s.330-335.
Typ: studie 

Robert KULMIŃSKI

Źródła czeskiej kultura masowej – zarys zjawiska. IN: Pamiętnik słowiański 1, 2009.
Typ: studie 

Blanka HEMELÍKOVÁ

Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a k vykoupení. IN: L. Peisertová - V. Petrbok - J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2011, s.219-223.
Typ: studie 

Dagmar MOCNÁ

Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti Praha: Karolinum, 2002. | Další informace