Ladislav SUTNAR, Tomáš POSPISZYL, Karel CÍSAŘ a Magdalena JUŘÍKOVÁ

Ladislav Sutnar: Americké Venuše = [U.S. Venus]. IN: Řevnice: Arbor vitae, 2011. | Další informace

Katalog monografické výstavy představující málo známé období tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých designérů a užitých grafiků, kterou vytvořil v americkém exilu v 60. a 70. letech 20. století.

Vladimír MACURA

Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. IN: Pražská imaginace, 1992.
Typ: monografie  | Další informace

Zásadní analýza různých aspektů české socialistické kultury.
(II. vydání: Academia, 2008)

Martin ŠIKULA

Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50.let 20.století v moravských okresech severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru). IN: Západní Morava: Vlastivědný sborník, roč. XV, 2011, s.110-137.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr JANEČEK

Skokem z Baby do Bohnic aneb Mýtus o Pérákovi. Jak kolektivní imaginace vytváří různé podoby městských fantomů. IN: Host 8, 2008, s.33-37.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr JANEČEK

Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích. IN: Slovenský národopis, 57/2, 2009, s.207-219.
Typ: studie 

Pavel JANÁČEK

Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host, 2004, s.412.
Typ: monografie  | Další informace

Zásadní monografie věnovaná souboji státu a elit s populární literaturou v 30. – 50. letech 20. století.
Anotace: Monografie se zabývá zobrazováním, odmítáním a cenzurou populární literatury v moderní české literární kultuře, jakož i souběžnými procesy nahrazování odmítnutých forem literárnosti formami jinými, žádoucími z hlediska kulturních elit. Hlavní pozornost věnuje období 1938-1951, v němž spatřuje vyústění dlouhodobých trendů, zdaleka ne přítomných jen v kultuře české. (www.kosmas.cz)

Zdeněk PRIMUS

The Pope smoked dope: rock music and the alternative visual culture of the 1960s. Praha: Kant, 2005.
Typ: Katalog  | Další informace

Katalog stejnojmenné výstavy mapující rockovou hudbu a vizuální kulturu 60. let minulého století. Výstava se věnovala přebalům gramofonových desek, rockovým časopisům a plakátům naší i západní produkce.