Populární kultura a česká identita, 27. a 28. 5. 2011, Moravská Třebová

CSPK proměnilo Moravskou Třebovou v těžiště studia české populární kultury

V pátek 27. a sobotu 28. května 2011 uspořádalo Centrum pro studium populární kultury (CSPK) konferenci „Populární kultura a česká identita“. Jak prezident sdružení Ondřeje Daniel na úvod vysvětlil, prvotním impulsem bylo otevřít kritickou diskuzi nad otázkami české identity, přičemž se CSPK inspirovalo obdobnou debatou, kterou v Rakousku vyvolávají již celá desetiletí angažovaní umělci a vědci. Konferenci zahájil místostarosta Moravské Třebové pan ing. Pavel Brettschneider, který zdůraznil, že něco podobného se ve městě ještě nedělo.

Tematicky k úvodním proslovům otevřela konferenci Muriel Blaive svým příspěvkem o malém českém člověku, kterého definovala pomocí svého výzkumu v Českých Velenicích. Další příspěvky pátečního rána se věnovaly vývoji českého antisemitismu, vytváření české identity prostřednictvím televizní obrazovky a došlo i na místa paměti v souvislostech s populární retro-vlnou a interpretacemi hradu Střekov a Husových oslav.

Páteční odpolední program se věnoval subkulturám na území České republiky. Prezentovány byly výzkumy vývoje subkultur skinheads, punku, hip-hopu, tekna i ema od devadesátých letech do současnosti. Páteční odpolední program zakončil blog věnující se počátkům české populární kultury, obecně doposud přehlíženému tématu. Jako důležité pro pochopení dalšího vývoje populární kultury v českých zemích byly představeny příspěvky zaměřené na rozvoj českého mediálního a zábavního světa, využívání politické propagandy nebo utváření legend.

O vlivu oboru Cultural studies na studium populární kultury pohovořila v hlavní přednášce Jiřina Šmejkalová z univerzity v Lincolnu. Zdůraznila obecně dosti slabou reflexi tématu v celé střední Evropě například v porovnání s jižní Amerikou. Nastínila perspektivu dalšího možného vývoje, který bude pravděpodobně ovlivněn centralistickými tradicemi regionu. Zdůraznila také, jak důležité je brát zřetel na tradiční středoevropské chápání pojmu kultury jako vytváření elitních hodnot, které přetrvává i na ministerské úrovni.


Druhý konferenční den zahájila přehlídka témat z oblasti socialistické populární kultury vhodných k dalšímu výzkumu. Byl představen Večerník Praha jako první populární deník v režii komunistické strany a poté uchopení studentského svátku majáles různými režimy. Zajímavě byl prezentován i nástup televize a její rozličné dopady na severoamerické a české prostředí. Filozof Martin Škabraha interpretoval českou mentalitu ve filmu Vesničko má středisková jako rezignaci na progresi a přijetí cynismu jako souhlasu s daným politickým režimem. Závěr sobotního ranního programu obstaraly dva příspěvky s genderovou tématkou, nejprve interpretace tvorby Věry Chytilové za pomoci teorií Slavoje Žižeka a následně interpretace genderové reprezentace v pozdně komunistické literatuře.

Konferenční dění v sobotní odpoledne uzavřely příspěvky zaměřené na soudobou populární kulturu. Interpretován byl kánon populárně kulturních písní od Ivety Bartošové až po Xindla X. a skupinu Nightwork, praxe unisexových časopisů a představeno bylo i srovnání české a německé ostalgie.

Po oficiálním uzavření konference následovalo představení výsledků mezinárodního výzkumného workshopu věnovaného srovnání projevů regionálních identit v Sasku a na Moravě v populární kultuře. Postupně jsme byli konfrontováni s vizuálními strategiemi propagace měst Saská Kamenice (Chemnitz) a Ostrava, hlavně jejich vyprázdněností v politických frázích a se souvisejícími subverzivními pokusy o jejich proměnu. Zajímavým protikladem byly příspěvky zkoumající sebeprezentace obyvatel regionů na sociálních sítích, stejně jako terénní výzkum vnímání identity a pocitů mladých lidí obou regionů. Na závěr se i v rámci workshopu dostalo na téma retro vlny na Moravě a v Sasku. Témata workshopu vypracovaly české-německé tandemy a brzy se můžeme těšit na prezentaci jejich výzkumu v elektronické publikaci, doplněné o putovní tématickou výstavu. Obdobně CSPK připravuje i konferenční monografii, o jejímž vydání budete včas informováni.

DSCF5639

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *