Program konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe”

Zpráva o konferenci je k přečtení zde. Program konference zde.