Přednáška Bombay 405 miles. Cesta z indického venkova do města za štěstím (a zase zpátky) v Experimentálním prostoru NoD

TISKOVÁ ZPRÁVA

Přednáška Bombay 405 miles. Cesta z indického venkova do města za štěstím (a zase zpátky) v Experimentálním prostoru NoD

(7.1.2015, Praha) Centrum pro studium populární kultury (CSPK) ve spolupráci s Experimentálním prostorem NoD pořádá 21. ledna od 20:00 přednášku nazvanou Bombay 405 miles. Cesta z indického venkova do města za štěstím (a zase zpátky).

Zakládající člen CSPK Jakub Machek se během přednášky v divadelním sále NoD zaměří na indickou filmovou produkci 50. až 90. let pojednávající o setkávání se a míjení velkoměsta s venkovem. Večírek je součástí projektu CSPK – Rok mezi venkovem a městem, v jehož rámci se v období od října 2014 do května 2015 uskuteční v Experimentálním prostoru NoD celkem 8 tematických přednášek.

Machek dále doplňuje: „Migrace z venkova do měst byla jedním ze základních topoi indické filmové produkce doprovázející modernizační cestu Indie v druhé poloviny 20. století – od získání nezávislosti až do jejího vzestupu mezi dominantní ekonomiky světa. Postupná urbanizace země vedla k rozpolcení společnosti mezi městské spíše kosmopolitních vrstvy a v tradicích setrvávající venkovské obyvatelstvo. Hindské komerční filmy, jakkoliv z našeho pohledu nerealistické, tuto rozpolcenost pravidelně zobrazovaly a téma putování mezi městem a venkovem a jejich konfrontace byly častým námětem.“ Téma bude představeno s pomocí filmových ukázek a dalších vizuálních materiálů. Další informace najdete na facebookové stránce události.

Rok mezi venkovem a městem se zaměřuje na téma, které se bez nadsázky týká všech našich životů, těch prvních i těch druhých. Kdo se někdy neocitl mezi venkovem a městem, ať už kulturně, společensky nebo geograficky? Vždyť pobývat pouze na vsi nebo výhradně ve městě dnes v podstatě není možné. Na venkově můžeme být právě tak v on-line kontaktu s městskými živly jako si ve městě pořídit zahrádku na střeše činžáku.

Kromě série přednášek v Experimentálním prostoru NoD, organizuje CSPK během akademického roku 2014/15 filmová promítání v prostorách Dejvické Klubovny, členové CSPK vedou dva semináře na FF UK a Rok mezi venkovem a městem završí mezinárodní konference. Kompletní přehled aktivit naleznete na: http://cspk.eu/2014/11/13/prehled-aktivit-na-rok-20142015/#more-763

Centrum pro studium populární kultury založila v roce 2009 skupina postgraduálních studentů z několika historických ústavů FF UK. CSPK se etablovalo v akademickém prostředí a v uplynulých letech mj. zorganizovalo dvě mezinárodní konference, publikovalo kolektivní monografii Populární kultura a česká identita a již šestým rokem pořádá pravidelné popularizační přednášky a filmové promítání v Praze i v regionech.


Více informací o CSPK najdete na: http://cspk.eu.

Můžete nás sledovat i na https://www.facebook.com/centreforthestudyofpopularculture.

Kontakt: Tomáš Kavka, předseda CSPK

e-mail: cspk@cspk.eu

telefon: 777 197 827

PDF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *