Punkeři, chuligáni a metalisti si přijdou i pro vaše děti: morální panika a společenská kritika pozdních osmdesátých let v Československu, Ondřej Daniel, 1. 12. 2011

V rámci cyklu „Horizonty, možnosti a limity kulturního života v komunistickém Československu“, který v zimním semestru 2011/2012 vedla na Fakultě humanitních studií UK v Praze Hana Zimmerhaklová, vystoupil 1. 12. 2011 se svojí přednáškou „Punkeři, chuligáni a metalisti si přijdou i pro vaše děti: morální panika a společenská kritika pozdních osmdesátých let v Československu“ Ondřej Daniel.

Přestože byly koncepty přestavby a glasnosti v Československu ve druhé polovině osmdesátých let dvacátého století aplikovány s jistým zpožděním a větší opatrností vůči sovětskému vzoru, přinesly do tehdejšího klimatu pozdního státního socialismu nová témata společenské kritiky (Pullmann 2011). Ta se projevovala mimo jiné i poukazováním na určité kritické jevy socialistické společnosti, spjaté s problematikou deviantní mládeže. Tématu překrývajícímu se s otázkami subkultur se od poloviny osmdesátých let věnovali v československém prostředí jak žurnalisté, tak i autoři knih a filmů. V jejich podání tak může být tématika subkultur chápána v široké škále od vytváření morální paniky (Cohen 1973, Heřmanský 2011) po reflexi morální slepé uličky, do níž se československá společnost pozdních osmdesátých let dostala.

Jak konkrétně se tyto přístupy projevovaly ve vztahu k subkulturám punkerů, fotbalových chuligánů a metalistů? Lišily se tyto postoje v české (ČSR) a slovenské (SSR) části socialistické federace? Jaká byla jejich dynamika? A jaký byl jejich odraz mezi lidmi mimo subkultury? Co bylo na obviňování jednotlivých subkultur pravdy? Jaká kontinua můžeme z těchto přístupů k subkulturám mládeže vypozorovat v polistopadovém období?

Anotace autora a seznam základní literatury ke stažení v pdf verzi.

pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *