Workshop „Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech“