Valná hromada CSPK, 21. 6. 2012

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 proběhla opět v pražské kavárně Unijazz valná hromada Centra pro studium populární kultury. V úvodní části shrnul Tomáš Kavka činnost centra v právě končícím akademickém roce 2011/2012. Nejvýraznějším úspěchem byl cyklus specializačních přednášek pod hlavičkou CSPK s názvem „Populární kultura a subkultury“, který se konal na půdě Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty UK v Praze. Přednášky zaštiťovali Tomáš Kavka a Ondřej Daniel, ale za katedrou se vystřídala celá řada přednášejících, členové i hosté CSPK. Dále jsme navázali na loňské filmové promítání, došlo pouze ke změně místa. Z karlínského Undergroundu jsme se přestěhovali do studentského klubu K4 v budově FF UK v Praze v Celetné ulici. Pro přesunutí mluvilo několik faktorů, logistický, technický a v neposlední řadě finanční, kdy v K4 nemusíme platit za pronájem prostor. V ak. roce 2011/2012 se uskutečnilo 9 promítání se společným tématem „Rok celebrit“. CSPK také pokračovalo ve výjezdních večírcích, vrátilo se se svými příspěvky do Olomouce, nově zavítalo do Bratislavy a Liberce. Některým členům se podařilo proniknout na stránky kulturních periodik (Tvar, A2). Tiskem také vyšel článek v časopise Bohemia informující o loňské konferenci v Moravské Třebové.

V příštím roce bychom chtěli navázali na dosavadní aktivity. Rádi bychom tentokrát tématicky propojili specializační přednášku a filmová promítání. Tématem pro akademický rok 2012/2013 bude „Stereotypizace, xenofobie a rasismus v populární kultuře„. Přednášky i promítání se budeme snažit směřovat na pondělky.

Několik členů CSPK se stalo součástí interdisciplinárního týmu kolem Ústavu české literatury a literární vědy, který získal finance od FF UK v Praze v rámci výzkumného záměru k problematice terminologického a konceptuálního pojetí braku. V rámci tohoto projektu budou na podzim organizovat půldenní workshop a ve hře je také varianta, že by se z výzkumného záměru dala spolufinancovat konference, kterou by CSPK v příštím roce rádo pořádalo. Mezinárodní vědecká konference je ale časově a finančně náročná záležitost. V tuto chvíli proto není jasné, jestli na její organizaci budeme mít dostatečnou kapacitu. Do konce června by měly být jasnější podmínky financování výzkumného záměru a tím i projekty na něj navázané.

Rada CSPK se také shodla, že na přelomu léta a podzimu svolá tradiční „soustředění“, neboli schůzku, kde se definitivně dořeší organizační záležitosti týkající se činnosti CSPK v příštím akademickém roce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *