Výjezdní večírek do Hradce Králové, 23. 2. 2011

CSPK otevřelo nový semestr večírkem v mechovém městě

Centrum pro studium populární kultury nezahálí ani v novém roce. Po předvánočním večírku v Plzni jsme se tentokrát vydali na východ. Ve středu 23. února proběhlo v Hradci Králové, dalo by se říci již klasické, výjezdní posezení se zajímavými příspěvky. V příjemném Klubu č. p. 4 na hradeckém Malém náměstí se sešla početná skupina posluchačů, u které nás může těšit zejména fakt, že šlo povětšinou o neznámé, tedy nové tváře, zejména z řad hradeckého vysokoškolského studentstva.

Program byl tentokrát opravdu nabitý. Během více než dvou hodin bylo proneseno šest příspěvků. Některé navazovaly a rozvíjely již představená témata, ale většina byla pro obecenstvo nová. Otevření celé akce se ujal Tomáš Kavka, který rozšířil svůj plzeňský příspěvek týkající se kultury „jabolu“ aneb „jabčáku, čůča či rybízáku“. Tento v Čechách ne příliš známý polský fenomén nejen představil, ale pokusil se jeho postavení v kultuře našich severních sousedů srovnat s něčím podobným v Čechách. Konstatoval, že naše „tanie winka – levná vína“ již dávno zpracoval hypermarket a globalizace.

Na Tomáše navázala studentka místní Univerzity Hradec Králové Karolína Beranová. Ta se zaměřila na problematiku pronikání zahraniční hudby a hudebních vlivů do Československa v období konce šedesátých a počátku sedmdesátých let. Zajímavě pohovořila také o vzájemných, ne vždy idylických, vztazích představitelů tehdejšího českéhoslovenského undergroundu a svoji prezentaci zakončila klasickou ukázkou tvorby skupiny Blue effect.

Době transformace po roce 1989 se svém příspěvku věnoval Marek Škorvaga, který se zaměřil na tématiku drog v české kultuře, a to na příkladu filmu. Ukázal vývoj zobrazování a pohledu na drogy od počátečního naprostého odmítání a otevřeného boje až po smířlivý, místy až pozitivní pohled současnosti, kdy je joint na plátně něco naprosto běžného a drogy tím obecně přestaly být zásadním filmovým tématem, podobně jako související politická debata o fenoménu, na kterém se udělal dnes již také bývalý populární politik Pavel B.

Z filmového plátna k drsné realitě nacionalismu ve veřejném prostoru dnešních dní nasměroval večer Ondřej Daniel. Přiblížil nám výstupy ze svého výzkumu věnovaného etnickým a nacionalistickým projevům v pouličních graffiti na příkladu Bělehradu, Vídně a Brna. Mapování těchto veskrze negativních a agresivních projevů „zdola“ je zajímavým doplněním debat o stavu dnešní multikulturní Evropy.

Jak konstatoval další přednášející Honza Lomíček, přenesla se v jeho příspěvku v protikladu k předešlým pozornost do časů téměř pravěkých. Věnoval jej totiž sovětské propagandě importované do meziválečného Československa. Výmluvný název příspěvku „Nikde nelze žít radostněji“ napověděl, jak se prezentoval Sovětský svaz za hranicemi ve třicátých letech 20. století. Z fotografií a reklam mohl člověk opravdu nabýt dojmu, že země, kde „včera znamená již zítra“ je skutečným rájem na zemi…

Závěr večera patřil opět místním. Honza Mervart, odborný asistent historického ústavu FF ÚHK, si původně připravil příspěvek na téma slovenských „zlatých šedesátých“. Nicméně pod vlivem akutní inspirace se rozhodl téma trochu upravit. Na vybraných scénách ze slovenského filmu „Iba deň“ z konce osmdesátých let komentoval jak vyobrazení tehdejší reality, tak rozdílný vývoj třech hlavních hrdinů, kamarádů, kteří měli v šedesátých letech kapelu a jejichž další kroky vedly velmi odlišnými směry. Výběrem tohoto v Čechách ne příliš známého snímku nám připomněl, jak málo víme o filmové tvorbě našich východních sousedů, a to i z období společného státu.

Vzhledem k velkému počtu „nových“ tváří představil Ondřej Daniel obecně činnost CSPK. Všechny přítomné pozval na blížící se konferenci k tématu vztahu populární kultury a české identity, kterou CSPK organizuje v květnu v Moravské Třebové, ale také na probíhající cyklus promítání filmů s tématikou „transformace“, který probíhá v pražském kulturním prostoru Underground.

K potěšení nejen organizátorů, ale jistě i samotných přispěvatelů, následovala po každém vystoupení zajímavá debata. Přestože večer tak velmi rychle ubíhal, nemohlo si CSPK odpustit zlatý hřeb všech výjezdních večírků – tombolu. Mezi cenami nechyběla tradiční „céčka“, která jsou symbolem organizace. K užitku přijdou výherci jistě například i velice barvité karty. Nejvíce však musela potěšit hlavní cena, obětavě dovezená až z moravské metropole samotným prezidentem CSPK a velkým propagovatelem regionální identity v obrazech populární kultury – lahvové pivo nejmenované firmy z Uherského Brodu s příznačným názvem „Patriot“.

Snad je z textu i přiložených fotografií patrno, že večírek se i tentokrát vydařil a už se všichni těšíme, že v dubnu začneme druhé kolo opětovnou návštěvou Olomouce. Budeme rádi, když se budeme na všech dalších akcích CSPK setkávat stále v takto hojném počtu.

více fotografií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *