Výzva k účasti v projektu

Centrum pro studium populární kultury (CSPK) hledá spolupracovníky z řad žurnalistů, umělců (zejména fotografů a filmařů), aktivistů, studentů a dalších adeptů společenských věd pro realizaci projektu „Regionální identita v obrazech populární kultury – příklad Moravy a Saska“.

V současné Evropě je regionální identita chápána jako jeden z prioritních mechanismů identifikace. Oproti národním nebo etnickým identitám často zatíženým minulostí nabízí tato dosud málo reflektovaná a v národním kontextu často nepříliš atraktivní rovina identifikace zcela nové významy. Regionalistické proudy často čerpají svůj potenciál z pocitu křivd ze strany centra a ve středovýchodní Evropě bývají spojovány s konzervativním křídlem politického spektra, která definuje regionální identitu za pomoci primordiálních faktorů (společného původu, dialektu a dalších „objektivních“ znaků). Obdobně patří slovní spojení „Evropa regionů“ i do ideologického arzenálu tzv. „Nové pravice“ (Alain de Benoist, Umberto Bossi nebo Jörg Haider). Regionální identita tak může být svými kritiky chápána jako předstupeň vysoce exkluzivní etnické identity.

Projekt se zaměří na mapování, analýzu a srovnání současného stavu moravské a saské regionální identity tak, jak je manifestována v populární kultuře.

K výzkumu regionalistické kulturní praxe budou využity rozmanité produkty populární kultury. Pro inspiraci nabízíme několik konkrétních témat vhodných k výzkumu manifestace regionální identity ve veřejném prostoru. Uvítáme jejich další doplnění:
– Architektonická a urbanistická analýza,
– blogy, internetová fóra, Facebook,
– fotbal (Dynamo Dresden, FC Brno apod.) a další sporty,
– lokální produkty, význam specifické gastronomie (regionální jídla, piva, vína, kořalky atd.)
– nálepky, vlajky, znaky a další symboly,
– regiony v muzejích a vědeckých institucích (archeologie, etnografie, historie, lingvistika, kartografie, biologie),
– rozhovory (lokální a regionální politici, akademici, celebrity a náhodní informanti),
– psané dialekty (vývěsní štíty, literatura, texty na webu),
– saský tvůrce divokého Západu „Karel May“,
– videoklipy, populární a lidová hudba,
– východoněmecký fenomén „Ostalgie“ s významy dotýkajícími se Saska,
– využívání názvů regionů v reklamě a názvech firem.

Harmonogram aktivit:
16.-20.4.2011, workshop v Sasku,
21.-24.4.2011, workshop na Moravě,
27.-29.5.2011, prezentace výsledků výzkumu, Brno a Moravská Třebová.

Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti můžeme účastníkům nabídnout ubytování a stravování v místě workshopů i závěrečné prezentace. Účastníci vytvoří česko-německé tandemy zkoumající podobná témata v obou zemích. Výstupem projektu bude PDF publikace a online výstava.

Hlaste se s krátkým výzkumným projektem a životopisem do 28.12.2010 na adrese cspk@centrum.cz. Uvítáme pokud máte konkrétní představu o Vašem partnerovi do výzkumného tandemu, není to však podmínkou. Znalost němčiny nebo angličtiny vítáme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *