Petr JANEČEK

Černá sanitka. Třikrát a dost. Mytologie pro 21. století. Plot, 2008.

Petr JANEČEK

Černá sanitka: Druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Plot, 2007.

Petr JANEČEK

Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy. Plot, 2006.

Petr JANEČEK

„Městské legendy“ na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz? IN: Antropowebzin 1/2009, 2009.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr JANEČEK

Města a jejich příběhy. Urbánní prostředí jako oáza ústní tradice. IN: Kulturně-literární revue Pandora 19, 2009, s.129-135.
Typ: studie 

Petr JANEČEK

Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. IN: Český lid/Etnologický časopis 94/3, 2007, s.305-322.
Typ: studie 

Petr JANEČEK

Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely. IN: Ondrušová, V. – Uhlíková, L. (eds.): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Národní ústav lidové kultury, 2007, s.90-105.
Typ: studie