Veronika KONOPÁSKOVÁ

Dechová hudba v současnosti – performance, funkce, recepce. IN: Praha: FF UK, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Josef KOTEK

Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. Academia.
Typ: monografie 

1. díl. (do roku 1918). Academia 1994.
2.díl. (1918-1968). Academia 2000.
Důkladná přehledová studie o vývoji hudby dechové, taneční, trampské, operetní, jazzové, swingu, country, folku a rocku, včetně rozborů charakteristik jednotlivých žánrů z pohledu hudební teorie.