Oldřich SIROVÁTKA

Literatura na okraji. IN: Praha: ČS, 1990.

Autor sleduje tradice konzumní četby a rozvoj v 50. letech 20. století.

Dagmar MOCNÁ

Červená knihovna: studie kulturně a literárně historická: pohled do dějin pokleslého žánru. IN: Praha, Litomyšl: Paseka, 1996.

Sleduje vývoj ženské literatury od 2. poloviny 19. století až po r. 1948.

Michal JAREŠ - Pavel JANÁČEK - Petr ŠÁMAL

Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. IN: Praha: ÚČL AV ČR, 2005. | Dostupné online: Plný text

Sborník studií věnovaných beletrii v periodikách od druhé poloviny 19. stol. do devadesátých let 20. století.

Josef HRABÁK

Od laciného optimismu k hororu. K historii a patologii dvou odvětví literárního braku. IN: Praha: Melantrich, 1989.

Josef HRABÁK

Napínavá četba pod lupou. Ze studií o paraliteratuře. IN: Praha: ČS, 1986.

Pavel GRYM

Sherlock Holmes a ti druzí. IN: Praha: Vyšehrad, 1988.

Josef ČAPEK

Marsyas čili na okraj literatury 1919–1931. IN: Praha: Fr. Borový, 1948.

Josef ČAPEK

Nejskromnější umění. IN: Praha: Fr. Borový, 1948.