Jakub MACHEK

Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti. IN: Slovo a smysl, 10, 20, 2013, s.236-246.
Typ: studie 

Kateřina KIRKOSOVÁ

Populární kultura jako interpretační výzva. Pokus o nové čtení. IN: Mediální Studia I/2001, 2001, s.59-72.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Pavel ZAHRÁDKA

Vysoké versus populární umění. IN: Olomouc: Periplum, 2009.
Typ: monografie 

Souhrn pohledů na kulturu a estetiku pohledem kulturních studií a sociologie.

Jiří ŠAFR

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. IN: Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.
Typ: monografie 

Autor na základě analýzy dat z výzkumu z roku 2004 ukazuje, jak v České republice funguje vztah mezi sociální stratifikací, životním stylem a vkusem.

Zdeněk PRIMUS

The Pope smoked dope: rock music and the alternative visual culture of the 1960s. Praha: Kant, 2005.
Typ: Katalog  | Další informace

Katalog stejnojmenné výstavy mapující rockovou hudbu a vizuální kulturu 60. let minulého století. Výstava se věnovala přebalům gramofonových desek, rockovým časopisům a plakátům naší i západní produkce.