Zuzana MÁNKOVÁ

Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Radim HLADÍK

The Screen of Laughter and Remembering: Cinematography and Post-Socialist Memory. IN: Praha: FSV UK, 2011.
Typ: disertační práce  | Dostupné online: Plný text

Jitka BRABCOVÁ

Konstrukce každodennosti v seriálech Žena za pultem a Vyprávěj. IN: Olomouc: FF UP, 2013.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana SKŘEPSKÁ

Screens in Waiting Rooms of Gynaecology Clinics: Exploitation of a Trusted Place. IN: Mediální studia 2013/02, 2013, s.229-244.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Irena REIFOVÁ - Zdeněk SLOBODA

Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention. IN: Janet McCabe - Kim Akass (ed.): TV´s Betty goes global: from telenovela to international brand. London: I.B.Tauris, 2013, s.189-205.
Typ: studie 

Jan ČULÍK (ed.)

National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. IN: Brighton Sussex Academic Press, 2013.
Typ: monografie