“Rok super/hrdinství”_2019/2020

„A nevypravoval snad Františkovi pokrokový Angličan, pracující na pražské filologické fakultě, jak se zhrozil, když zjistil za svého prázdninového pobytu ve vlasti, že i v Anglii jdou na dračku americké supermanské krváky, že je hltá nejen zelená mládež, ale i rozvážný londýnský muž z ulice, jako by se znova otužoval do otrlosti alžbětinských dob?“ (Marie Pujmanová 1968: 26)
Superhrdinové a stále častěji i superhrdinky dominují sálům kin po celém světě a vyprávění o kladných postavách s nadpřirozenými schopnostmi či technologiemi se tak zřejmě stávají nejvíce sdílenými příběhy v historii lidstva. Již od rozmachu žánru v komiksové formě se superhrdinství netěší jen zájmu dospívajících fanoušků a fanynek a jejich tvořivého přístupu k superhrdinským příběhům, ale i badatelů z různých oborů včetně neurologie a politické propagandy. Ozvuky sta let superhrdinů najdeme i v českém prostředí – od inkarnací městských legend o Pérákovi, přes mystifikační Oktobrianu a komiksovou parodii Kdo chce zabít Jessii? až po postmoderní žánrové pohrávání si současných autorů.
Proměny super/hrdinů (od atletických a vzdělaných WASP po zástupce nejrůznějších opomíjených skupin) i jejich protivníků, jejich činů, charakterů i původu jsou názorným materiálem odrážejícím společenské hodnoty a jejich proměny. V roku super/hrdinství se proto zaměříme na to, jak si tento jev stojí v současnosti i jak se vyvíjel v minulosti u nás i ve světě. Jaké lokální varianty vznikaly a v čem se přizpůsobovaly místním kulturním a společenským podmínkám? Kterým dalším hrdinům, fiktivním i reálným, lze přisoudit status super/hrdinství (nebo super/padoušství)? Dokázal by Palach s bratry Mašíny porazit Rudou Sonju? Patřil by Janošík spíše do světa DC nebo Marvelu? Kdo jsou fanoušci a fanynky superhrdinských příběhů a co se děje na jejich setkáních-conech? Jakou inspiraci představují superhrdinové a superhrdinky pro tvorbu fanfikce? Lze takovéto superhrdinství přenést i do každodenního života?
Odráží přibývající množství superhrdinek dosaženou rovnost ve společnosti? A proč se mají muži inspirovat superhrdiny, jak je nabádá jistá drogerie? Mají různé politické směry své super/hrdiny nebo lze najít českého super/hrdinu, na kterém se shodne celá společnost? Zvládne Česko i superroma, supervietnamce či superukrajince? A co enviromentalisticky naladěnou superteenagerku? Nebo zůstane lokální kultura raději jen u bezpečných parodií? A má dnes vůbec život (na sociálních sítích) smysl, když nejste superhrdinka či superhrdina? Pojďte se s námi pokusit najít odpovědi alespoň na některé z těchto otázek v rámci Roku super/hrdinství.

22. října 2019, 19:00, 3D, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Fanouškovství a superhrdinství – Iveta Jansová

Téma supehrdinů a superhrdinek vždy velmi úzce souviselo s osobnostmi fanoušků a fanynek. V chystané přednášce se proto nejprve zastavíme u fanouškovských osobností a jejich specifik (př. fanouškovských praktik), která je odlišují od tzv. „běžných publik“. Společně se zaměříme na otázku, zda lze v současnosti skutečně takové odlišení učinit.

Pokračování textu

plakát Captain Marvel