“Rok super/hrdinství”_2019/2020

„A nevypravoval snad Františkovi pokrokový Angličan, pracující na pražské filologické fakultě, jak se zhrozil, když zjistil za svého prázdninového pobytu ve vlasti, že i v Anglii jdou na dračku americké supermanské krváky, že je hltá nejen zelená mládež, ale i rozvážný londýnský muž z ulice, jako by se znova otužoval do otrlosti alžbětinských dob?“ (Marie Pujmanová 1968: 26)
Superhrdinové a stále častěji i superhrdinky dominují sálům kin po celém světě a vyprávění o kladných postavách s nadpřirozenými schopnostmi či technologiemi se tak zřejmě stávají nejvíce sdílenými příběhy v historii lidstva. Již od rozmachu žánru v komiksové formě se superhrdinství netěší jen zájmu dospívajících fanoušků a fanynek a jejich tvořivého přístupu k superhrdinským příběhům, ale i badatelů z různých oborů včetně neurologie a politické propagandy. Ozvuky sta let superhrdinů najdeme i v českém prostředí – od inkarnací městských legend o Pérákovi, přes mystifikační Oktobrianu a komiksovou parodii Kdo chce zabít Jessii? až po postmoderní žánrové pohrávání si současných autorů.
Proměny super/hrdinů (od atletických a vzdělaných WASP po zástupce nejrůznějších opomíjených skupin) i jejich protivníků, jejich činů, charakterů i původu jsou názorným materiálem odrážejícím společenské hodnoty a jejich proměny. V roku super/hrdinství se proto zaměříme na to, jak si tento jev stojí v současnosti i jak se vyvíjel v minulosti u nás i ve světě. Jaké lokální varianty vznikaly a v čem se přizpůsobovaly místním kulturním a společenským podmínkám? Kterým dalším hrdinům, fiktivním i reálným, lze přisoudit status super/hrdinství (nebo super/padoušství)? Dokázal by Palach s bratry Mašíny porazit Rudou Sonju? Patřil by Janošík spíše do světa DC nebo Marvelu? Kdo jsou fanoušci a fanynky superhrdinských příběhů a co se děje na jejich setkáních-conech? Jakou inspiraci představují superhrdinové a superhrdinky pro tvorbu fanfikce? Lze takovéto superhrdinství přenést i do každodenního života?
Odráží přibývající množství superhrdinek dosaženou rovnost ve společnosti? A proč se mají muži inspirovat superhrdiny, jak je nabádá jistá drogerie? Mají různé politické směry své super/hrdiny nebo lze najít českého super/hrdinu, na kterém se shodne celá společnost? Zvládne Česko i superroma, supervietnamce či superukrajince? A co enviromentalisticky naladěnou superteenagerku? Nebo zůstane lokální kultura raději jen u bezpečných parodií? A má dnes vůbec život (na sociálních sítích) smysl, když nejste superhrdinka či superhrdina? Pojďte se s námi pokusit najít odpovědi alespoň na některé z těchto otázek v rámci Roku super/hrdinství.

úterý 17. prosince 2019, od 18:00, Studentský klub, Celetná, Praha 1

Legendární hrdinové mezi mýtem a fantastikou, následuje vánoční večírek CSPK!

Přednáška – předvánočně odlehčeným způsobem – představí pro empiricky laděnou analýzu archaického hrdinství relevantnější přístupy Johanna Georga von Hahna, Lorda Raglana a Jana de Vriese a pokusí se je aplikovat na některá vlivná soudobá díla populární kultury jako je tvorba J. R. R. Tolkiena, J. R. Rowlingové a George Lucase. Pokračování textu

plakát Janeček
26. 11. 2019, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, místnost 3D

Společnost v křivém zrcadle SUPERHRDINSTVÍ

Populární kulturu studujeme i kvůli způsobu, jímž spoluvytváří a odráží společenské procesy a nálady. Dlouhodobá popularita superhrdinské fikce a současný vzestup filmové produkce natočené na jejím základě proto nemůže nechat nikoho se zájmem o společenský rozměr populární kultury chladným. Pokračování textu

plakát nlblcejcdifppcaa
22. října 2019, 19:00, 3D, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Fanouškovství a superhrdinství – Iveta Jansová

Téma supehrdinů a superhrdinek vždy velmi úzce souviselo s osobnostmi fanoušků a fanynek. V chystané přednášce se proto nejprve zastavíme u fanouškovských osobností a jejich specifik (př. fanouškovských praktik), která je odlišují od tzv. „běžných publik“. Společně se zaměříme na otázku, zda lze v současnosti skutečně takové odlišení učinit.

Pokračování textu

plakát Captain Marvel