Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí?

27. – 29. 10. 2017, Ostrava. Aktuální verze programu zde.

Konferenční výzva Centra pro studium populární kultury ve spolupráci s projektem H2020 COURAGE.

DSC_0034  20171027_094603  20171028_151742

DSC04798  DSC04766  DSC04829

Studium populární kultury a subkultur si za poslední léta našlo svou cestu i do českého a slovenského akademického prostředí. 20Každým rokem roste počet absolventských prací tematizujících tyto koncepty, řeší se výzkumné projekty a konají se konference, vychází překlady knih birminghamských klasiků. Většinou se jedná o více či méně smělé aplikace těchto konceptů na český a slovenský prostor, které se pohybují na poli literární vědy, historie, socio-kulturní antropologie, etnologie, politologie, sociologie, mediálních studií a dalších oborů. Po šesti letech od poslední česko-slovenské konference přichází CSPK s bilanční konferencí, která si klade za cíl zmapovat aktuální stav studia české, slovenské a československé populární kultury a subkultur, jeho výzkumné trendy a jeho včlenění do širší debaty společenských a humanitních věd. Tematické zaměření konference je tak v principu otevřené všem oblastem bádání o populární kultuře a subkulturách, které mohou zahrnovat různé oborové kontexty.

Vzhledem k širokému vymezení konference, uvítáme jak návrhy na tematické panely, tak i jednotlivé příspěvky nebo postery.

Na základě dosavadního tematického zaměření českého a slovenského výzkumu a aktuální témata řešená v rámci CSPK, plánujeme sekce zaměřené na:

1. Stravování, jídlo a jeho komodifikaci
2. Populární kulturu mezi městem a venkovem
3. Subkultury, aktivismus a násilí
4. Celebrity a jejich včlenění do debaty kulturních studií
5. Gender, etnicitu, třídu a věk ve studiu populární kultury a subkultur

Hlavní řečníci:
Petr A. Bílek
Juraj Malíček
Miroslav Vaněk

Vybrané příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle odborného časopisu uplatnitelného v RIVu (např. Studia Ethnologica Pragensia, Sborník Národního muzea, Mediální studia ad.)
Návrh příspěvků, panelů i posterů do 31. 5. 2017 v jednom textovém souboru na e- mailovou adresu cspk@centrum.cz nebo cspk@cspk.eu.

Konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština.

Do 30. 6. 2017 bude vybraným účastníkům sděleno rozhodnutí o přijetí.

Registrační poplatek prosíme zaplatit převodem na účet: 2900060868/2010
IBAN: SK3983300000002900060868, BIC: FIOZSKBAXXX

 

studenti vč. doktorandů ostatní
do 30. 8. 2017 250,- Kč/10 EUR 400,- Kč/14 EUR
do 15. 10. 2017 300,- Kč/12 EUR 500,- Kč/20 EUR
po 15. 10.  2017 nebo na místě 400,- Kč/14 EUR 600,- Kč/24 EUR

V případě potřeby specifické textace na fakturu nám prosíme, dejte vědět do 15. 10. 2017.

Faktury budou předány účastníkům při registraci na konferenci.

Účastníkům bude zajištěno drobné občerstvení v místě konference.

Programový výbor:

  • Ondřej Daniel, Centrum pro studium populární kultury, Brno
  • Martin Franc, Oddělení dějin Akademie věd, Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha
  • Robert Kulmiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Varšava
  • Michaela Malíčková, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
  • Miroslav Michela, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • Karel Šima, Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • Martin Dokupil Škabraha, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

Organizační výbor:

 • Jiří Andrs
 • Tatiana Ďuricová
 • Tomáš Kavka
 • Jakub Machek

Další informace zde.

pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>