8. 2. 2022, 19:15, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, místnost 3D, přes dvůr kavárny a pak do 3. patra

Martin Simota: Brontosauři

Slovo brontosaurus může v českém kulturním prostoru odkazovat k živočichovi žijícímu v období jury a od něj k názvům ekologického hnutí a trampské hudební skupiny. Přednáška z cyklu Roku dinosaurů se zaměří na tvorbu bratrů Nedvědů a bude rozvíjena od možností vztahů mezi jednotlivými významy pojmu „brontosaurus“ a jejich pozic ve struktuře moderní domácí populární kultury. Ty mohou na jedné straně produkovat představy o přirozenosti a zranitelnosti, na straně druhé také o přerůstání představitelného, fascinaci a jedinečnosti. Tyto obrazy lze bezpochyby vztáhnout na tvorbu bratrů Nedvědů na všech jejich úrovních, od trampské hudebnosti, textové poetiky, přes dobývání pozic v populární hudbě a utváření vlastního obrazu v porevoluční populární kultuře. Zaměříme se proto jednak na písňové texty Jan Nedvěda, jejich poetiku a proměny v komparaci období osmdesátých a devadesátých let a jednak na dodnes připomínaný koncert na strahovském stadionu v roce 1996. Pro oba okruhy bude vyznačena určitá míra mnohovýznamovosti a neuchopitelnosti, čímž sledovaný fenomén nabývá pozoruhodné kulturní hodnoty, a též zpětně přisuzuje nový význam brontosauřímu heslu „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti.“

Martin Simota je studentem doktorského studia obecné a srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na sémiotiku písňových textů české populární hudby.

ZMĚNA: PŘEDNÁŠKA PROBĚHNE POUZE PREZENČNĚ. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEBUDE MOŽNÉ STREAM ZAJISTIT.

Apendix k přednášce v pdf zde.