Libora OATES-INDRUCHOVÁ

The Ideology of the Genderless Sporting Body. Reflections on the Czech State-Socialist Concept of Physical Culture. IN: Naomi Segal - Roger Cook - Lib Taylor (eds.). Indeterminate Bodies. Palgrave Macmillan, 2003, s.48-66.
Typ: studie 

Libora OATES-INDRUCHOVÁ

The Void of Acceptable Masculinity During Czech State Socialism. The Case of Radek John’s Memento. IN: Men and Masculinities, Vol. 8, 4, 2006, 2006, s.428-450.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Přišli včas! Události srpna 1968 z pohledu oficiální literatury 70. let. IN: A2 35/2008, 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

Domácí umění – kýč či lidová kultura? IN: A2 38/2008, 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

’The Counter Lady’ as a Female Prototype: Prime Time Popular Culture, in 1970s and 1980s Czechoslovakia, IN: Media Research/Medijska Istraživanja 16/1, 2010, s.31-54.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

Muži na radnici a ženy za pultem. Konstrukce maskulinních identit v televizních seriálech pozdního socialismu. IN: Švaříčková-Slabáková, Radmila a kol. (ed.): Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN, 2012, s.286-298.
Typ: studie 

Ondřej DANIEL

Sex, chlast a řev motorů v Podkomorských lesích: „sdělení poznatků pro přátele z MfS NDR“. Tvar 12/2012, 2012.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Paulina BREN

Weekend Getaways. The Chata, the Tramp, and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia. IN: D. Crowley, S. E. Reid. Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in Eastern Bloc. Berg Publishers, 2002, s.123-140.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Paulina BREN

Looking West: Popular Culture and the Generation Gap in Communist Czechoslovakia, 1969-1989. IN: Across the Atlantic Cultural Exchanges between Europe and the United States. Presses Interuniversitaires Européennes, 2000, s.295-322.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr BEDNAŘÍK – Irena REIFOVÁ

Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. IN: Praha: Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Sv. 53, č. 1-4., 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text