Matěj ŠONKA

„Šváca, Stalon a Vandam byli nejlepší.“ Mechanismy fungování černého videotrhu v Československu v letech 1983 – 1992. IN: Brno: FF MU, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana KOVAČIČOVÁ

Společný jmenovatel v předrevolučním seriálu Nemocnice na kraji města. IN: Olomouc: FF UP, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Adam HAVLÍK

Západní hudba v Československu v období normalizace. IN: Praha: FF UK, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Adam HAVLÍK

Hudební burzy v Československu v období normalizace. IN: Praha: FF UK, 2009.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Barbora FOGLOVÁ

Normalizační seriály E. Sokolovského realizované podle dochovaných scénářů J. Dietla ve Spisovém archívu České televize. Komparativní a ideologická analýza. IN: Olomouc: FF UP, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Jan CVACHOVEC

Ideologické aspekty v pořadech České televize Vlaštovka v roce 1976. IN: Praha: FSV UK, 2008.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Kristina ANDĚLOVÁ

Imaginární vnější svět: Obraz „Západu“ v československé společnosti v obobí přestavby. IN: Praha: FF UK, 2011.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Irena REIFOVÁ

Synové a dcery Jakuba skláře II. Příběh opravdového člověka. IN: Fakulta sociálních věd UK, 2006.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Irena REIFOVÁ

Kryty moci a úkryty před mocí. IN: In: J. Končelík et al. Konsolidace podnikání a vládnutí v České republice a Evropské unii. II, Sociologie, prognostika a správa, média. Praha: Matfyzpress, 2002, s.354-371.
Typ: studie 

Ben PASSMORE - Suzan Racine PASSMORE

Taste and Transformation: Ethnographic Encounters with Food in the Czech Republic. IN: Anthropology of East Europe Review, vol. 21, N.1, 2008, s.7-41.
Typ: studie