Helena SRUBAR

Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. UVK, 2008.

Německý pohled na české dětské televizní seriály a jejich vnímání v tehdejší SRN.

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ - Cyril ŘÍHA

Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let. VŠUP, 2007.

Několik studií věnovaných sídlištnímu životního stylu, bytové a spotřební kultuře 70. let.

Paulina BREN

The greengrocer and his TV. The culture of communism after the 1968 Prague Spring. Cornell University Press, 2010.

Normalizační společnost zkoumaná skrz médium televizního vysílání.

Petr A. BÍLEK - Blanka ČINÁTLOVÁ (eds.)

Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Pistorius & Olšanská, 2010.

Soubor studií o filmu, televizním programu, módě, kutilství i pohřbívání.

Petr A. BÍLEK (ed.)

James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Pistorius & Olšanská, Paseka, 2007.