pondělí 15:50 - 17:20, P313 (313; (kabinet)) FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Populární kultura a subkultury v dějinách středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Přednáškový cyklus Ondřeje Daniela

sylabus