Archiv autora: luciep

Přivlastňování si Boba Dylana

Konference Přivlastňování si Boba Dylana se uskuteční v Českých Budějovicích ve dnech 24. – 25. 11. 2022. Termín přihlášek je 15. 9. 2022. Více v přiloženém pdf.

pdf

Karel Šima, Ondřej Daniel, Tomáš Kavka: 2013 – East by Eastwest: Cultural Studies‘ Route to Eastern Europe, in: Lateral. Journal of Cultural Studies Association, Issue 10.2 (Fall 2021)

On-line zde.

otevřené call for papers

tematické konference

Martin Simota: TYPOLOGIE TEXTŮ JANA NEDVĚDA

Apendix k přednášce „Brontosauři“, proslovené v Kampusu Hybernská 8. 2. 2022

článek v pdf
12. 4. 2022, 19:15, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, místnost 3D, přes dvůr kavárny a pak do 3. patra

Konec světa a jeho zmrtvýchvstání: Dinosauři ve světle společenskovědní, humanitní a umělecké reflexe

Přednášky a projekce v rámci Roku dinosaurů CSPK ukázaly některá z témat, v nichž dinosauři vstupují do našeho porozumění světu více než 65 milionů let po jejich vyhynutí. Renesance dinosaurů na konci 60. let 20. století posunula jejich vnímání od představ o těžkopádných, právem vyhynulých hloupých tvorů k teplokrevným, inteligentním a sociálně žijícím zvířatům. Pokračování textu

Přečtěte si rozhovor s členkou Rady CSPK Blankou Nyklovou na téma rovnosti

Nyklová: S válkou hrozí prohloubení nerovností. Feriho kauza dává šanci něco udělat

www.zena.aktualne.cz

15. 3. 2022, 19:15, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, místnost 3D, přes dvůr kavárny a pak do 3. patra

32. Biograf CSPK: Carnosaur (USA: 1993)

Druhý biograf Centra pro studium populární kultury v rámci probíhajícího Roku dinosaurů se věnuje filmu Carnosaurus z produkce USA, který spadá do kategorie tzv. mockbusterů. Pokračování textu

Valná hromada CSPK, 28.6.2021

pdf

Zdeněk Nebřenský